Mértékegység

, 2022/8/10

Nem tévesztendő össze a mérési szinttel. A mértékegység egy mennyiségnek egy egyezmény vagy törvény által meghatározott és elfogadott meghatározott nagysága, amelyet szabványként használnak az ugyanolyan jellegű mennyiség mérésére, és amely bármely más, hasonló jellegű mennyiséget a mértékegység többszöröseként lehet kifejezni.

Mértékegység

Például a hossz egy fizikai mennyiség. A méter egy olyan mértékegység, amely egy meghatározott, előre meghatározott hosszúságot jelöl. Például, amikor a "10 méter" (vagy 10 m) kifejezésre hivatkozunk, valójában a "méter" nevű meghatározott, előre meghatározott hosszúság 10-szeresét értjük alatta.

A mértékegységek meghatározása, egyeztetése és gyakorlati használata a korai koroktól napjainkig döntő szerepet játszott az emberi törekvésekben. Régebben nagyon sokféle mértékegységrendszer volt elterjedt. Ma már létezik egy globális szabvány, a Nemzetközi Egységrendszer (SI), a metrikus rendszer modern formája.

A kereskedelemben a súlyok és mértékegységek gyakran kormányzati szabályozás tárgyát képezik, a tisztesség és az átláthatóság biztosítása érdekében. A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (BIPM) feladata a mérések világméretű egységességének és a Nemzetközi Egységrendszerre (SI) való visszavezethetőségének biztosítása.

A metrológia a nemzeti és nemzetközi szinten elfogadott mértékegységek kidolgozásának tudománya. A fizikában és a metrológiában az egységek a fizikai mennyiségek mérésére szolgáló szabványok, amelyeknek egyértelmű definíciókra van szükségük ahhoz, hogy hasznosak legyenek. A kísérleti eredmények reprodukálhatósága a tudományos módszer központi eleme. Ezt segíti elő a szabványos mértékegységrendszer. A tudományos mértékegységrendszerek a súlyok és mértékegységek fogalmának továbbfejlesztése, amelyet történetileg kereskedelmi célokra fejlesztettek ki.

A tudomány, az orvostudomány és a mérnöki tudományok gyakran használnak a mindennapi életben használatos mértékegységeknél nagyobb vagy kisebb mértékegységeket. A mértékegységek körültekintő megválasztása segítheti a kutatókat a problémamegoldásban (lásd például a dimenzióelemzést).

A társadalomtudományokban nincsenek szabványos mértékegységek, és a mérés elméletét és gyakorlatát a pszichometria és a közös mérés elmélete tanulmányozza.

Alap- és származtatott egységek

A legtöbb mennyiség esetében az adott fizikai mennyiség értékeinek közléséhez szükség van egy egységre. Például egy adott hosszúság közlése valakinek valamilyen egység használata nélkül lehetetlen, mivel a hosszúság nem írható le a megadott érték értelmezéséhez használt referencia nélkül. De nem minden mennyiségnek van szüksége saját egységre.

A fizikai törvények segítségével a mennyiségek egységei más mennyiségek egységeinek kombinációjaként is kifejezhetők. Így csak egy kis egységkészletre van szükség. Ezeket az egységeket tekintjük alapegységnek, a többi egység pedig származtatott egység. Az alapegységek tehát a mennyiségek olyan egységei, amelyek függetlenek más mennyiségektől, és ezek a hossz, a tömeg, az idő, az elektromos áram, a hőmérséklet, a fényerősség és az anyagmennyiség egységei.

A származtatott egységek a mennyiségek olyan egységei, amelyek az alapmennyiségekből származnak, és a származtatott egységek közül néhány a sebesség, a munka, a gyorsulás, az energia, a nyomás stb. egysége. A különböző mértékegységrendszerek a kapcsolódó mértékegységek, köztük az alap- és a származtatott mértékegységek különböző választásán alapulnak.